PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS JA NÕUETELE MITTEVASTAVA TOOTE TAGASTAMINE

Toodete nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Sul õigus nõuda toodete asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toodete vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastavad tooted Norden Baby OÜ kulul.   Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.  Norden Baby OÜ tasub Sinu arvelduskontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) tagastatud toote maksumuse ja transpordikulud (nii esialgse kui ka tagasisaatmise) 7-14 tööpäeva jooksul alates kauba tagasisaamise päevast.

Kaebusesse märgi:

  • Enda nimi ja kontaktandmed
  • Kaebuse esitamise kuupäev
  • Toote puudus
  • Norden Baby OÜ-le esitatav nõue
  • Lisada ostu sooritamist tõendav tellimuse nr.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui ostjal on Norden Baby OÜ osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@nordenbaby.eu või helistada telefonil +372 53065452.

Norden Baby OÜ-l on vastavalt Tarbijakaitseseadusele kohustus vastata kirjalikult 15 päeva jooksul.

Tarbijakaitseseaduse leiad https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015001.

Kui ostja ja Norden Baby OÜ ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015001 . Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Breden Kids OÜ vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.

Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.  Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET poole.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

Norden Baby OÜ vastutab Sinu ees ning Sina vastutad Norden Baby OÜ ees teisele poolele käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Norden Baby OÜ ei vastuta Sulle tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Norden Baby OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Norden Baby OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Norden Baby OÜ ei vastuta toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast toote üleandmist vedajale.

Norden Baby OÜ vastutab Sinu eest toote müügihinna ulatuses. Norden Baby OÜ ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.